• PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
  • ROZGRANICZENIA
  • MAPY DO CELÓW PRAWNYCH
  • MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
  • WYTYCZENIA BUDYNKÓW
  • WYTYCZENIA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
  • INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
  • GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
  • OPRACOWANIA GEODEZYJNE PROJEKTÓW
  • OPINIE I WARUNKI TECHNICZNE